Schválené výdaje pro rok 2007 na zastupitelstvu dne 27.12.2006
Popis paragraf částka
Zemědělská činnost   1019 600
Pěstební činnost les 1031 144 000
Silnice   2212 400 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 15 000
Odvádění a čištění vod   2321 188 700
Vodní díla 2341 9 500
Školka   3111 16 500
Základní školy 3113 125 000
Činnost knihovnická   3314 3 000
Ostatní záležitosti kultury 3319 16 600
Rozhlas a televize   3341 3 500
Ostatní zaležitosti kultury SPOZ 3399 20 500
Ostatní tělovýchovná činnost   3419 20 000
Bytové hospodářství 3612 15 800
Nebytové hospodářství   3613 242 400
Veřejné osvětlení 3631 30 000
Územní plánování   3635 70 000
Komunální služby 3639 120 600
Nebezpečný odpad   3721 5 000
Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 170 000
Zneškodňování odpadu EKO   3725 20 000
Péče o vzhled a veřejnou zeleň 3745 136 000
Požární ochrana   5512 13 000
Zastupitelstvo obce 6112 302 000
Činnost místní správy   6171 295 300
Finanční operace 6310 7 000
Celkový součet 2 390 000