Obecní úřad

Informační server obecního úřadu

Vítejte na informačním serveru. Níže najdete odkazy na informace ve stromové struktuře vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Rozbalením položky "Úřední deska" v hlavním menu, máte možnost nahlédnout na dokumenty vznikající na obecním úřadě. Dále zde naleznete přehled služeb poskytovaných obecním úřadem.
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.Informace o zpracování osobních údajůSlužby obecního úřadu Sopřeč

Jsou poskytovány v úřední den, v úředních hodinách a jsou to tyto:

 • Přihlášení trvalého pobytu v obci
 • Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace)
 • Czech POINT

Ostatní, "matriční", služby jsou poskytovány, v úředních hodinách, na městském úřadě v Přelouči.
A jsou to:

 • Matrika manželství
 • Matrika narození
 • Matrika úmrtí
 • Změna jména a příjmení

Dále městský úřad v Přelouči, pro obec Sopřeč, vykonává státní správu v těchto oblastech:

 • Cestovní pasy
 • Řidičská oprávnění
 • Občanské průkazy
 • Osvědčení o státním občanství
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Živnostenské podnikání

V neposlední řadě má obec Sopřeč s obcí s rozšířenou působností uzavřeny 3 veřejnoprávní smlouvy.
A jsou to:

 • Smlouva s Městem Přelouč dle zákona č.553/1991 Sb. (měření rychlosti vozidel v obci Městskou policií)
 • Smlouva s Městem Přelouč o vykonávání přestupkové agendy
 • Smlouva s Městem Přelouč o vykonávání zápisu staveb do Katastru nemovitostí (RÚIAN)Ostatní služby obecního úřadu Sopřeč

 • Možnost zapůjčení malého a velkého sálu v místní hospodě
 • Možnost zapůjčení srubu u Hatí
 • Možnost zapůjčení vojenských stanů (pouze pro občany obce)
 • Možnost zapůjčení ubrusů a lavic (pouze pro občany obce)
 • Možnost užívání multifunkčního hřiště (po dohodě se správcem p. Milanem Václavkem, tel.: 723507336)