Obec Sopřeč


Obec Sopřeč

Nachází se ve východním polabí. Je obklopena lesy a krásnou přírodou, které dominuje Sopřečský rybník. Je součástí Pardubického kraje a patří k nejstarším historicky doloženým místům regionu. První zmínka o Sopřeči se datuje do roku 1086, více však naleznete v části "Historie obce". Obec leží v nadmořské výšce 223 m n.m., má cca 280 obyvatel a katastrální rozlohu 656 hektarů.Aktuality z dění v obci

1.3.2021

Hlášení obecního úřadu...HLÁŠENÍ OÚ SOPŘEČ: ČEZ Distribuce, a.s. oznamují, že dne 2.3.2021 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny a to v době od 7:30 hod do 11:30 hod. Odstávka se dotýká pouze části obce a to těchto č.p.: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 59, 63 a 77.

MUDr. Jana Černá přijímá přihlášky na očkování proti COVID – 19 pro občany v kategoriích 80+ a 70+ a 60+ a kategorii ostatní. Kdo bude mít zájem, může se objednat na telefonním čísle: 466 952 353 v ordinační dny. Mějte prosím trpělivost při objednávání. Pokud chcete být očkování u svého ošetřujícího lékaře, tak se prosím neregistrujte v centrálním registru.

1.3.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.116 - krizové opatření.

28.2.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.115 - krizové opatření.

26.2.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.96 až č.114 - krizová opatření.

26.2.2021

V sekci Úřední deska je vystaven Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021.

23.2.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno opatření Ministerstva zpravotnictví - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání.

23.2.2021

Nabídka chovatelské společnosti z Miřetína u Proseče na dovoz slepic až k Vám domů. Více informací o nabídce naleznete >> ZDE.

14.2.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.59 až č.74 - krizová opatření.

11.2.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.56 - krizové opatření.

11.2.2021

ČEZ Distribuce, a.s. oznamují, že dne 2.3.2021 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny a to v době od 7:30 hod do 11:30 hod. >> Více ZDE

8.2.2021

V sekci Úřední deska je vystavena výroční zpráva za rok 2020.

1.2.2021

V sekci Úřední deska je vystavena informace KrÚ Pardubického kraje o stanovení termínu sčítání zvěře na rok 2021.

28.1.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.31 až č.33 - krizová opatření.

22.1.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.21 až č.23 - krizová opatření.

16.1.2021

V sekci Úřední deska je vystaven schválený rozpočet obce Sopřeč na rok 2021.

6.1.2021

V sekci Úřední deska je vystavena informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2021.

4.1.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení z 12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Sopřeči ve volebním období 2018 - 2022.

2.1.2021

Hlášení obecního úřadu...HLÁŠENÍ OÚ SOPŘEČ: Vážení spoluobčané, máme tu nový rok a s tím vstupuje v platnost i nový zákon o odpadech. Tento zákon nám přináší několik zásadních změn, které ovlivní i nás. Zásadní změnou je, že byl stanoven limit produkce komunálního odpadu na občana a to ve výši 200 kg za rok. Tento limit zásadně ovlivní následnou výši poplatku za uložení na skládce a tím i poplatek, který zaplatí občan za rok na obci. Při dodržení limitu 200 kg za rok na občana je cena za uložení na skládku 500 kč za tunu, v opačném případě bude Obecnímu úřadu Sopřeč účtována cena 850 Kč za tunu. Jednoduše řečeno, pokud budeme více třídit, vznikne méně komunálního odpadu a tím i zaplatíme méně za roční poplatek za popelnice.
Obecní zastupitelstvo v Sopřeči udělalo několik kroků k naplnění tohoto zákona. Byla vydána nová OZV č.3/2020, ve které byl stanoven nový poplatek za popelnice 650 Kč za občana. Dále byl stanoven limit obsahu popelnice na občana. 1 až 3 občani budou mít nárok na popelnici o obsahu 120 litrů, 4 až 6 občanů bude mít nárok na popelnici 240 litrů případně 2 krát 120 litrů. Popelnice budou nově označeny známkou, která bude po zaplacení poplatku vydána na obecním úřadě. Neoznačené popelnice známkou nebudou odvezeny. Toto pravidlo začne platit až od března 2021. Tímto dáváme spoluobčanům prostor na zaplacení poplatku v úředních hodinách na Obecním úřadě Sopřeč a v dále lze uhradit poplatek v sobotu 9. ledna 2021 a 16. ledna 2021 vždy od 14 do 17 hodin.

Dále, informace SOP ke svozům SKO v roce 2021, především informace ke svozu odpadu v prvních lednových dnech roku 2021.
Svoz SKO je celoročně 1x za 14 dní, tedy 26 svozů za rok. Svozový den zůstává pro rok 2021: ÚTERÝ - SUDÉ Přičemž 1. svoz SKO v roce 2021 budeme mít výjimečně a navíc, již v 1.týdnu (tedy LICHÉM), a to kdykoli v průběhu tohoto 1.týdne. Tedy, celý tento týden od 4.1. 2021 do 8.1.2021 nechte nádoby na SKO venku, posádky SOP je kdykoliv v tomto týdnu vysypou. V sudém, tedy 2.týdnu v úterý, již budeme mít svoz dle pravidelného svozového plánu. A dále již každé sudé úterý, tedy 12.1., 26.1, a tak dále. V podstatě v prvních 14ti dnech roku 2021 budeme mít svoz SKO 2x za sebou. Je to proto, abychom nebyli v návaznosti na kalendář 3 týdny bez svozu a abychom narovnali svozy na pravidelnou zaběhnutou trasu.

23.12.2020

Veselé Vánoce 2020

Krásné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška a dny plné lásky a klidu...
do nejen Nového roku 2021 hodně zdraví, sil a úsměvů na tváři,
Vám i Vašim blízkým přeje Obecní úřad Sopřeč.

23.12.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.593 až č.599 - krizová opatření.

21.12.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno rozpočtové opatření obce Sopřeč č.5/2020.

21.12.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno umístění schváleného rozpočtu Regionálního svazku obcí Bohdanečska na rok 2021.

21.12.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.578 - krizové opatření.

21.12.2020

V sekci Úřední deska je vystaven program 12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Sopřeči ve volebním období 2018 - 2022.

17.12.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.564 - krizové opatření.

14.12.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.532 až č.537 - krizová opatření.

13.12.2020

V sekci Úřední deska je vystaven Návrh rozpočtu obce Sopřeč na rok 2021 a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Sopřeč za rok 2020.

10.12.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.521 až č.524 - krizová opatření.

7.12.2020

V sekci Úřední deska je vystaven záměr obce na pronájem pozemku p.č. 125/8 v k.ú. Sopřeč (vodní plocha) panu I. N.

7.12.2020

V sekci Úřední deska je vystaven záměr obce na pronájem pozemku p.č. 1296 v k.ú. Sopřeč (vodní plocha) panu P. B.

7.12.2020

V sekci Úřední deska je vystavena Obecně závazná vyhláška č.3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

7.12.2020

V sekci Úřední deska je vystavena Obecně závazná vyhláška č.2/2020, o místním poplatku ze psů.

7.12.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY OHLEDNĚ UKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S NÁKAZOU HERPESVIRÓZY KOI.

7.12.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.511 až č.513 - krizová opatření.

4.12.2020

Hlášení obecního úřadu...HLÁŠENÍ OÚ SOPŘEČ: Vodovody a kanalizace Přelouč oznamují, že od 1.1.2021 bude cena za vodu 44,36 Kč/m3 bez DPH.

Dle zákona o odpadech se stanovuje poplatek za popelnice pro rok 2021 na 650 Kč na osobu. Podnikatelé mají poplatek dle aktuálně platné legislativy. Stočné pro rok 2021 zůstává ve výši 700 Kč na osobu.

Oznámení pro děti a rodiče. Zítra od 16:30 hod zavítá do naší obce čert. Je možné, že s sebou vezme i Mikuláše a anděla. Hodné děti dostanou dárek, zlobivé odmění čert.

4.12.2020

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. oznamují, že od 1.1.2021 dochází, na základě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti, k úpravě ceny vody a stočného. >> Více ZDE

3.12.2020

Oznámení Obecního úřadu Malé Výkleky o pořádání sbírky pro DIAKONII BROUMOV >> Více ZDE

1.12.2020

V sekci Úřední deska je vystaven návrh rozpočtu Regionálního svazku obcí Bohdanečska na rok 2021 a návrh rozpočtového výhledu svazku na roky 2022 až 2026.

30.11.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.498 až č.500 - krizová opatření.

30.11.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Sopřeči ve volebním období 2018 - 2022.

23.11.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.483 - krizové opatření.

23.11.2020

V sekci Úřední deska je vystaven výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2020 a návrh rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2021.

20.11.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.471 až č.478 - krizová opatření.

18.11.2020

V sekci Úřední deska je vystaven program 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Sopřeči ve volebním období 2018 - 2022.

16.11.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.462 až č.465 - krizová opatření.

13.11.2020

Hlášení obecního úřadu...HLÁŠENÍ OÚ SOPŘEČ: Oznamujeme, že v sobotu 14. listopadu bude probíhat VÝLOV HATÍ s prodejem ryb. Konat se bude v době od 8 hodin do 14 hodin. V prodeji budou tyto druhy ryby: kapr, štika, amur, tolstolobik, sumec, pstruh. Pstruh bude nabízen také uzený. Dále bude možnost zabití a vykuchání ryb přímo na místě.

9.11.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.453 - krizové opatření.

4.11.2020

Hlášení obecního úřadu...HLÁŠENÍ OÚ SOPŘEČ: Vodovody a kanalizace Přelouč oznamují, že v pátek 6. listopadu bude od 11 hodin probíhat pravidelný odečet vodoměrů. Z důvodu aktuální epidemiologické situace VAK prosí občany o zaznamenání aktuálního stavu vodoměru. Tuto informaci umístěte u vstupu do budovy nebo u vrat na pozemek, kde si ji zaměstnanec VAKu následně vyzvedne. Děkujeme za spolupráci.

Oprava a uzavírka silnice v úseku Sopřeč - Břehy končí 5. listopadu. Od pátku 6. listopadu bude obnoven normální provoz.

2.11.2020

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.452 - krizové opatření.

Nahoru | Archív aktualit »